24.8.2021

Vastaa ja vaikuta: Miten yritysten veroriitojen rajat ylittävää ratkaisemista voitaisiin helpottaa EU:ssa?

 

Vastaa ja vaikuta: Miten yritysten veroriitojen rajat ylittävää ratkaisemista voitaisiin helpottaa EU:ssa?

Komissio valmistelee parhaillaan yhdessä jäsenmaiden asiantuntijoiden kanssa yhteistyöhön perustuvaa EU:n verolainsäädännön noudattamista koskevaa ohjelmaa.

Ohjelman tavoitteena on antaa jäsenmaiden veroviranomaisille mahdollisuus tehdä yhteistyötä EU:ssa toimivien pienten ja keskisuurten yritysten rajat ylittävien verokysymysten ratkaisemiseksi.

Nykyisellään keinot ennaltaehkäiseviin verotusratkaisuihin eivät aina ole sopivia pk-yritysten kokoon ja tarpeisiin nähden. Tavoitteena onkin luoda nopeampi ja yksinkertaisempi prosessi, joka antaisi pk-yrityksille varmuutta ja ennustettavuutta rajat ylittävissä verokysymyksissä ja niiden ratkaisuissa. Projekti on osa laajempaa pyrkimystä parantaa yhteistyömekanismeja EU-alueen verokysymyksissä; myös ALV-verotukseen liittyvä pilottiprojekti on aloitettu.

Kokemukset nykyisistä Suomen ja muiden veroviranomaisten välisistä verotusta koskevien ongelmien tai riitojen rajat ylittävistä ratkaisuista, sekä odotukset ja ideat, auttavat Euroopan komissiota luomaan kehyksen, joka tukee yrityksiä EU:ssa.

Pyydämme vastaamaan torstaihin 30.9.2021 mennessä. Vastaamiseen menee noin 15 minuuttia.
Linkki kyselyyn: How to facilitate cross-border resolution of tax disputes faced by businesses in the EU?

 


Haluatko pysyä ajan tasalla ajankohtaisista uutisista?

Tilaa uutiskirjeemme täältä!