7.5.2020

Kysely PK-yrityksille: muiden kuin taloudellisten tietojen raportointi, avoinna 25.5 asti

Euroopan komissio valmistelee ehdotusta muiden kuin taloudellisten tietojen julkistamista koskevan direktiivin tarkistamiseksi. Komission lanseeraamaan kyselyn tarkoituksena on kerätä pk-yritysten mielipiteitä asiasta.

TAUSTAA KYSELYLLE

Yritysten, jotka kuuluvat muiden kuin taloudellisten tietojen julkistamista koskevan direktiivin piiriin, on raportoitava toimitusketjuunsa liittyvät merkitykselliset tiedot (esimerkiksi ympäristöön, ihmisoikeuksiin ja korruptioon liittyen).

Näin ollen joidenkin pk-yritysten – vaikka ne eivät kuuluisikaan aiemmin mainitun direktiivin piiriin – on mahdollisesti ilmoitettava joitakin muita kuin taloudellisia tietoja sellaisille suurille yrityksille, joille ne toimittavat tavaroita tai palveluja. Myös pankit ja muut rahoituslaitokset pyytävät yritysasiakkailtaan, myös pk-yrityksiltä, yhä todennäköisemmin tiettyjä ympäristöön ja sosiaalisiin näkökohtiin liittyviä tietoja.

MIKSI KYSELYYN VASTAAMINEN KANNATTAA

Kyselyn avulla kerätyt tiedot auttavat Euroopan komissiota arvioimaan suuria yrityksiä ja niiden toimitusketjuja koskevien lakisääteisten vaatimusten vaikutuksia. Vastaukset auttavat Euroopan komissiota arvioimaan myös niitä kustannuksia, joita pk-yrityksille aiheutuu, kun ne vastaavat sellaisten suurten yritysten ympäristöön ja sosiaalisiin näkökohtiin liittyviin tietopyyntöihin, joille ne toimittavat tavaroita tai palveluja, sekä rahoituslaitosten pyyntöihin. Lisäksi komissio hyödyntää kyselyn tuloksia harkitessaan mahdollisia muutoksia direktiiviin liittyviin raportointivaatimuksiin.

Kyselyyn vastaamiseen kuluu aikaa n. 5-10 minuuttia.

Kysely on avoinna 25.5.2020 saakka. Siirry kyselyyn tästä.

Vastaukset lähetetään komissioon nimettöminä ja luottamuksellisina. Kiitos!