Aurelia Turbines: EU-rahoitukseen johtavalla polulla EEN mukana

Alun perin vuodeksi, pariksi Berliiniin muuttanut Matti Malkamäki on kutsunut Berliiniä kodikseen jo kolmentoista vuoden ajan. Vahvan biokaasualan taustan omaava Malkamäki huomasi, että pienteollisuudessa oli tarvetta CHP-ratkaisuihin, eli yhdistettyyn sähkön ja lämmön tuotantoon.

Näin syntyi vuonna 2013 Aurelia Turbines, yhteistyössä Lappeenrannan teknillisen yliopiston kanssa.

Matti Malkamäki, CEO, Aurelia Turbines. Kuva: Aurelia Turbines

Linjassa EU:n Green Dealin kanssa

Aurelia Turbines -yrityksen matka yli kahden miljoonan EU-rahoituksen saamiseen on ollut arvokas oppimiskokemus, jonka aikana valmiudet, verkostot ja toimintatavat ovat kehittyneet.

Yritys sai Horisontti 2020 -ohjelman pk-instrumentin phase1-rahoituksen heti ensi yrittämällä. Phase 2-rahoitus olikin sitten haastavampi prosessi, hakemuksia tehtiin useampi. Käänteentekevää oli, kun sopivan konsultin myötä kirkastui, että on ensiarvoisen tärkeää linjata hakemus EU-tavoitteiden kanssa.

Koska Aurelia Turbines on keskittynyt turbiiniteknologiaan, moni yhdistää sen päästöihin ja saasteisiin. Tämän myötä fokusta EU-rahoitukseen muutettiin: ei mentykään enää biopolttoaine-kärjellä, vaan puhtaalla vedyllä joka on linjassa EU:n Green Deal:n kanssa. Aurelia Turbines sai yli kahden miljoonan euron rahoituksen EU:n horisontti 2020 pk-instrumentissa, FUTURBINE-projektin nimellä.

Kansainvälisiä verkostoja

Kansainvälisiä verkostoja on kertynyt matkan varrella monipuolisesti. Sana on kiirinyt yrityksestä, jota Business Finland on käyttänyt esimerkkiyrityksenä, ja näin ollen kontakteja on tullut eri puolille maailmaa.

EASME, Euroopan komission pienistä ja keskisuurista yrityksistä vastaava toimeenpanovirasto, on järjestänyt mm. toimitusjohtajapäivän, missä EU-rahoituksen saaneet yritykset on kutsuttu Brysseliin. Malkamäki kertoo, että toimitusjohtajapäivä oli fantastinen, sillä mukaan kertyi kontakteja ja oppeja. Malkamäki suositteleekin kaikille rahoituksen saaneille osallistumista tämän kaltaisiin tilaisuuksiin. Enterprise Europe Network on myös EASME:n koordinoima ohjelma.

Yrityskontaktipörssistä Baltiaan kontakteja

Enterprise Europe Network auttoi myös verkostoitumisessa. Asiantuntija Maarit Vuorio auttoi yritystä tekemään kumppaninhakuilmoituksen Yrityskontaktipörssiin, jota kautta löytyikin sitten Baltiaan (Viroon, Latviaan ja Liettuaan ja Puolaan) kontakteja. Kansainväliset EEN-verkostot toivat mukanaan kontakteja ja Baltian maiden asiantuntijuutta, joita Suomessa ei ollut. Puolasta ja Virosta saatiin yrityslistat, joihin olla yhteydessä, joten  paikallistuntemus oli ensiarvoisen tärkeää. Vuorio kiitteleekin, että yhteistyö sujui hyvin.

Verkostojen voima

Aurelia Turbines suuntaa katseensa tulevaisuuteen. Saksalaisen kumppanin kanssa rakennetaan Saksaan voimalaitosta, joka on molemmille yrityksille merkittävä referenssi. EU-rahoitusprosessi on mahdollistanut rahoituksen lisäksi kumppaneita ja alihankkijoita, joilla on aivan uudenlaista teknologiaa. Matkan varrella löytyneet muutkin kontaktit ja verkostot ovat arvossa.

Olennaista on, että yritys ei halua tehdä kaikkea itse, vaan se haluaa luoda hyviä verkostoja ja viedä asioita eteenpäin yhdessä. Malkamäki korostaa, että verkostot ovat olennainen osa yrityksen alaa ja arvoja ”Me lähdetään siitä, että me halutaan verkostoitua.”

Teksti: Elina Satta

Lue lisää
FUTURBINE-projekti Aurelia Turbinesin sivuilla https://aureliaturbines.com/futurbine

Suomenkielinen Horisontti 2020 -sivusto https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/rahoitus/horisontti-2020/lyhyesti

 


Haluatko pysyä ajan tasalla ajankohtaisista uutisista?

Tilaa uutiskirjeemme täältä!