Neuvontaa yritysten kansainvälistymiseen

EU–rahoitusneuvonta

Välitämme tietoa EU:n tarjoamista rahoitusmahdollisuuksista ja -ohjelmista. Ajankohtaisella tiedottamisella pyrimme aktivoimaan yrityksiä ja muita organisaatioita hyödyntämään EU-ohjelmien tarjoamia mahdollisuuksia. Lue lisää EU-rahoituksesta täältä.

Yleinen maa- ja markkinatieto

Selvitämme asiakkaan puolesta esimerkiksi organisaatioiden yhteystietoja eri maista, haemme niistä verkoston avulla tietoa eri aihealueista, ja selvityksiä toiminnasta. Tarjoamme myös perustietoa yrityksen perustamisesta toiseen maahan.

Sisämarkkinaongelmat – pk-yritysten palautepalvelu

Välitämme Euroopan komissiolle tietoa ongelmista, joita yritykset kohtaavat sisämarkkinoilla toimiessaan. Ongelmana voi olla esim. jossain EU-maassa viranomaisen vaatimat ylimääräiset sertifikaatit tuotteille tai muu paikallinen lainsäädäntö, joka näyttäisi olevan ristiriidassa sisämarkkinasääntöjen kanssa ja vaikeuttavan markkinoille pääsyä.

Verkostomme neuvoo yrityksiä luottamuksellisesti konkreettisissa kysymyksissä ja raportoi yritysten ongelmatilanteista komissiolle ilman, että vaikeuksia kohdanneet yritykset ovat tunnistettavissa. Tavoitteena on yksinkertaistaa ja parantaa sisämarkkinalainsäädäntöä. Tarkoituksena on varmistaa, että tulevissa poliittisissa päätöksissä voitaisiin ottaa aiempaa paremmin huomioon sisämarkkinoilla toimivien yritysten käytännön kokemukset.

Teemme myös yhteistyötä SOLVIT-verkoston kautta, jos ongelman voidaan epäillä johtuvan lainsäädännön väärinsoveltamisesta tai esimerkiksi EU-lainsäädännön virheellisestä harmonisoinnista toisessa EU-maassa. Solvit-verkostossa ongelmia ratkotaan epävirallisessa viranomaisyhteistyössä, ja palvelua hoitaa Suomessa työ- ja elinkeinoministeriö.

Ota yhteyttä: een@helsinki.chamber.fi

Lakineuvonta kansainvälisissä kysymyksissä

Tarjoamme yleistä lakineuvontaa mm. EU-säädösten vaikutuksista ja täytäntöönpanosta, eri maiden kansallisesta lainsäädännöstä, kv-kaupan sopimuksista ja riitatilanteista, kuljetusehdoista, verotuksesta ja julkisista hankinnoista.

Ota yhteyttä:
Helsingin seudun kauppakamari
Puh. 09 228 601, email: een@helsinki.chamber.fi

Innovaatiokyvyn analysointi- ja kehittämispalvelu

Palvelu sopii innovatiivisille yrityksille, joiden tuotteet, palvelut tai bisnesmalli voi mahdollistaa kilpailuedun ja huomattavan kansainvälisen kasvun. Yrityksellä pitäisi olla myös vähintään noin viiden hengen organisaatio ja mieluiten muutama vuosi toimintaa takanaan. Maksuton palvelu käynnistyy mm. innovaatiostrategiaa, -kulttuuria ja -prosessia koskevalla analyysilla, jonka pohjalta laaditaan kehittämissuunnitelma. Lisäksi asiantuntijan neuvonta tukee suunnitelman toteuttamisesta.

Ota yhteyttä: olli.mankonen@businessturku.fi

Ajankohtaisseminaarit ja infoklinikat

Järjestämme vuosittain n. 20–30 seminaaria ajankohtaisista aiheista sekä infoklinikoita eri paikkakunnilla, yhteistyössä paikallisten kauppakamareiden, ELY-keskusten ja muiden toimijoiden kanssa. Lue lisää tapahtumistamme täältä.

Kestävä kehitys

Otamme kestävän kehityksen näkökulman huomioon kaikissa neuvontapalveluissamme, ja järjestämme teemaan liittyviä tapahtumia.