EU-rahoitus

EU:n eri rahoitusohjelmat tarjoavat pk-yrityksille lukuisia eri mahdollisuuksia kehittää omaa liiketoimintaansa. Enterprise Europe Network -verkoston asiantuntijat auttavat yrityksiä selvittämään, mitkä rahoitusohjelmat voisivat olla käyttökelpoisia juuri niiden yritystoiminnassa.

EU-rahoitusta ja –ohjelmia koskevan ajankohtaisen tiedon välittäminen toteutetaan yhteistyössä Enterprise Europe Networkin kansallisen verkoston, kansallisen EU-rahoitusneuvontapalvelun ja EU:n tutkimus- ja innovaatio-ohjelmat EUTIn kanssa.

Kansallinen EU-rahoitusneuvontapalvelu

EU-rahoitusneuvontapalvelu tarjoaa maksutonta tietoa ja neuvontaa Euroopan unionin rahoitusohjelmista ja –tuotteista.

Palvelu kokoaa yhteen tietoa Euroopan unionin avustuksista, lainoista, takauksista, pääomasijoituksista, tuista ja julkisista hankinnoista, sekä ohjaa ja neuvoo niiden käytössä. Palvelun tavoitteena on tarjota keskitettyä tietoa EU-rahoituksesta sekä edesauttaa sen kansallista hyödyntämistä.

Neuvontapalvelu on tarkoitettu EU-rahoituksesta kiinnostuneille tahoille. Rahoitusta voivat hyödyntää yritykset, tutkimuslaitokset, kunnat, rahoituslaitokset ja muut tahot. Palvelu tarjoaa ajankohtaista tietoa ja hankekohtaista ohjausta, sekä järjestää EU-rahoitukseen liittyviä tapahtumia. Lisätietoa löydät täältä

Horisontti Eurooppa -ohjelma

EU:n tutkimus- ja innovaatio-ohjelmat EUTI tiedottaa Horisontti Eurooppa -ohjelmasta, neuvoo ohjelmiin hakeutuvia ja koordinoi kansallista yhteyshenkilöverkostoa. Puiteohjelma on EU:n tärkein väline, jolla ohjataan ja rahoitetaan eurooppalaista tutkimus- ja kehittämistoimintaa. Lisätietoa Horisontti Eurooppa -ohjelmasta löydät täältä.

Partnereiden hakeminen

Etsitkö kumppania EU-rahoitushakuun? Voit etsiä potentiaalisia kumppaneita EEN-verkoston Yrityskontaktipörssistä.

Suomen konsortion toimijat auttavat yrityksiä potentiaalisten T&K-partnereiden haussa käyttäen hyväkseen Enterprise Europe Network -verkostoa.