EU-rahoitus

EU:n eri rahoitusohjelmat tarjoavat pk-yrityksille lukuisia eri mahdollisuuksia kehittää omaa liiketoimintaansa. Enterprise Europe Network -verkoston asiantuntijat auttavat yrityksiä selvittämään, mitkä rahoitusohjelmat voisivat olla käyttökelpoisia juuri niiden yritystoiminnassa.

EU-rahoitusta ja –ohjelmia koskevan ajankohtaisen tiedon välittäminen toteutetaan yhteistyössä Enterprise Europe Networkin kansallisen verkoston ja EU:n tutkimus- ja innovaatio-ohjelmat EUTIn kanssa.

Horisontti Eurooppa -ohjelma

EU:n tutkimus- ja innovaatio-ohjelmat EUTI tiedottaa Horisontti Eurooppa -ohjelmasta, neuvoo ohjelmiin hakeutuvia ja koordinoi kansallista yhteyshenkilöverkostoa. Puiteohjelma on EU:n tärkein väline, jolla ohjataan ja rahoitetaan eurooppalaista tutkimus- ja kehittämistoimintaa. Lisätietoa Horisontti Eurooppa -ohjelmasta löydät täältä.

ESIR – Euroopan stategisten investointien rahasto

Euroopan strategisten investointien rahasto ESIR tarjoaa rahoitusta (mukaan lukien erilaiset rahoitusinstrumentit ja takausjärjestelyt) taloudellisesti kannattavien investointien toteuttamiseksi. Pääosan rahoituksesta on tarkoitus kohdistua infrastruktuuriin ja uudistaviin teollisiin investointeihin ja noin neljäsosan pk-yrityksille lainojen lisäksi myös sijoituksina rahastojen kautta. OP Ryhmä on ensimmäinen ESIR-välittäjäpankki Suomessa. Lisätietoa ESIRistä löydät täältä.

Partnereiden hakeminen

Suomen konsortion toimijat auttavat yrityksiä potentiaalisten T&K-partnereiden haussa käyttäen hyväkseen Enterprise Europe -verkostoa.

Rahoitusopas

EU-rahoitusopas 2014-2020 (päivitetty 12.6.2019)