Tietoa meistä

Enterprise Europe Network on Euroopan komission vuonna 2008 käynnistämä asiantuntemusta ja kansainvälistymispalveluita pk-yrityksille tarjoava verkosto. Verkoston palvelutarjooma on laaja ulottuen EU-asioihin liittyvästä neuvonnasta kansainvälisessä teknologiansiirrossa tukemiseen.

Verkosto toimii yli 50 maassa, myös EU-maiden ulkopuolella, kuten Norjassa, Japanissa ja Yhdysvalloissa. Verkoston palveluita tarjoaa noin 400 organisaatiota yli 3000 asiantuntijan voimin. Verkosto on osa komission Single Market Programme -ohjelmaa.

Suomen kansallisessa verkostossa on mukana kolme organisaatiota. Kaupallisia sekä rahoitukseen, juridiikkaan ja yrityskontakteihin liittyviä palveluja tarjoavat Business Finland ja Helsingin seudun kauppakamari. Teknologian siirto- ja yritysyhteistyöpalveluja, liittyen kansainväliseen teknologian siirtoon, yritysyhteistyökumppanin hakuun sekä tuotekehitys- ja tutkimusyhteistyöhön, tarjoaa Business Turku.

Business Finland koordinoi verkostoa. Tärkeitä valtakunnallisia yhteistyökumppaneita ovat ELY-keskusverkosto, teknologiakeskukset sekä seudullisia yrityspalveluita tarjoavat toimijat. Enterprise Europe Networkin toimintaa rahoittaa Euroopan komissio, sekä Suomessa verkoston toimijat Business Finland, Helsingin seudun kauppakamari ja Business Turku.