10.6.2024

Finnish AI Region EDIH: tekoälyn kärkihanke pk-yrityksille

Finnish AI Region EDIH (FAIR) on yksi Digitalinen Eurooppa –rahoitusohjelman osarahoittamista innovaatiohubeista Suomessa. FAIR tarjoaa yrityksille asiantuntijuutta tekoälyn, laajennetun todellisuuden, suurteholaskennan ja kyberturvallisuuden saralla. FAIR on Euroopan komission, Business Finlandin ja Helsingin kaupungin Innovaatiorahaston, Uudenmaan liiton ja suuryrityskumppaneiden rahoittama hanke. Sen tavoitteena on nopeuttaa ja laajentaa tekoälyn käyttöönottoa pienissä ja keskisuurissa yrityksissä. FAIR tarjoaa maksuttomia palveluita, jotka tukevat pk-yritysten digitaalista ja vihreää muutosta. Näihin palveluihin kuuluvat muun muassa
– nopean prototyypin suunnittelu,
– rakennetun ympäristön kiihdyttämöpalvelut,
– asiantuntijuus tekoälyn, suurteholaskennan, laajennetun todellisuuden ja kyberturvallisuuden alueilla.

Digitaalinen Eurooppa -rahoitusohjelma
Digitaalinen Eurooppa on uusi ohjelmakaudella 2021–2027 alkanut Euroopan komission hallinnoima rahoitusohjelma, joka tukee digitaalisten valmiuksien kehittämistä ja teknologioiden käyttöönottoa erilaisten avustusten ja hankintojen kautta. Ohjelma keskittyy digiteknologian laajamittaisen käytön edistämiseen ja pyrkii vahvistamaan Euroopan digitaalista kapasiteettia sekä mahdollistamaan digitaalista ja vihreää siirtymää. Ohjelma rahoittaa hankkeita viidellä keskeisellä osa-alueella: suurteholaskenta, tekoäly, kyberturvallisuus, edistyneet digitaaliset taidot sekä digitaaliteknologian laajamittainen käyttö taloudessa ja yhteiskunnassa.

FAIR EDIH -yhteistyön hyödyt yrityksille
FAIR-innovaatiohubin toiminta tarjoaa yrityksille useita hyötyjä ja etuja. Näihin kuuluvat:

 1. Asiantuntijuus ja verkostoituminen
  FAIR auttaa yrityksiä luomaan yhteyksiä asiantuntijoihin, mentoreihin ja muihin yrityksiin erilaisten koulutustapahtumien, kurssien ja muiden kokonaisuuksien muodossa. Tämä auttaa yrityksiä ratkaisemaan ongelmia, kehittämään uusia ideoita ja oppimaan uutta.
 2. Innovaatioprosessin tehostaminen
  FAIR auttaa yrityksiä nopeuttamaan innovaatioprosessiaan. Tarjoamme yrityksille resursseja, kuten laboratorioita, prototyyppien rakentamista ja testausmahdollisuuksia, mikä voi lyhentää tuotekehitysaikaa.
 3. Rahoitusmahdollisuudet
  FAIR tukee yrityksiä rahoituksen varmistamisessa sekä tiedollisesti, että erilaisten palveluiden, tilaisuuksien ja rahoitusneuvonnan kautta. Tämä voi auttaa yrityksiä kasvattamaan liiketoimintaansa ja investoimaan uusiin hankkeisiin.
 4. Markkinointi ja näkyvyys
  FAIR voi auttaa yrityksiä saamaan näkyvyyttä ja markkinoimaan tuotteitaan tai palveluitaan hyödyntämällä laajaa eurooppalaisten innovaatiohubien verkostoa ja muita sidosryhmäyhteyksiään, sekä omia viestintäkanaviaan. Järjestämme lisäksi tapahtumia, seminaareja ja konferensseja, joissa yritykset voivat esitellä osaamistaan ja liiketoimintaansa.
 5. Tutkimusyhteistyö
  FAIR mahdollistaa yhteistyön tutkimuslaitosten ja yliopistojen kanssa. Tämä voi johtaa uusiin innovaatioihin ja tuotekehitykseen.

Yhteenvetona, Finnish AI Region EDIH tarjoaa yrityksille tukea kasvuun, verkostoitumiseen ja uusien ideoiden kehittämiseen ja on näin tärkeä toimija digitaalisessa ja teknologisessa ekosysteemissä Suomessa.

Innovaatiotoimintaa tukevat organisaatiot, kuten Enterprise Europe Network mahdollistavat FAIR-toiminnan ulottumisen laajemmin yritysekosysteemiin.

Yhteistyössä näiden sekä muiden vastaavien merkittävien toimijoiden kanssa FAIR EDIH pystyy tarjoamaan entistäkin laajemmat verkottumismahdollisuudet, rahoituksen varmistamisen ja yleisen innovaatiotoiminnan tuen yrityksille.

Ota yhteyttä
Yritykset voivat rekisteröityä FAIR:n toiminnan piiriin täyttämällä rekisteröitymislomakkeen innovaatiohubin sivuilla. Osallistu myös FAIR:n tapahtumiin ja tilaa uutiskirje.

Teksti: Solja Sulkunen, projektipäällikkö FAIR EDIH, Helsingin kaupunki
Kuvat: FAIR EDIH

Mikä ihmeen EDIH?
Eurooppalaiset digitaaliset innovaatiohubit (European Digital Innovation Hubs, EDIH) ovat osa Euroopan unionin (EU) Digitaalinen Eurooppa -ohjelmaa. EDIH:it toimivat yhteiskunnallisina digi-investointeina ja pk-yritysten palvelukeskuksina.

 • Niiden tavoitteena on saada uusia teknologioita nykyistä laajemmin ja nopeammin yritysten ja julkisten palveluiden käyttöön.
 • EDIH:it ovat konsortioita, joiden pohja rakentuu olemassa olevista organisaatioista sekä sellaisesta toiminnasta, joka tukee konseptin mukaisia tavoitteita.

 


Haluatko pysyä ajan tasalla ajankohtaisista uutisista?

Tilaa uutiskirjeemme täältä!