17.10.2023

Kansainväliset kontaktit haussa? Kokeile Yrityskontaktipörssiä!

Haetko uutta myyntiedustajaa, alihankkijaa, tavarantoimittajaa tai tutkimuskontaktit kiinnostavat?

Enterprise Europe Networkin maksuttomasta Yrityskontaktipörssistä löytyy runsaat 5000 hakuilmoitusta verkoston yli 60 jäsenmaasta.

EEN on Euroopan komission perustama, kansainvälistymispalveluita erityisesti pk-yrityksille tarjoava verkosto. Suomessa verkosto toimii Helsingin seudun kauppakamarin, Business Finlandin sekä Business Turun yhteydessä.

Miten hakea kansainvälisiä kontakteja

Yrityskontaktipörssi on vapaasti selailtavissa Enterprise Europe Network -verkoston sivuilla. Tietokanta on englanniksi. Hakuja voi tehdä muuan muassa profiilityypin, hakusanojen ja toivottavan yhteistyömuodon mukaan. Profiilit ovat pääsääntöisesti anonyymejä, joten niistä ei suoraan käy ilmi profiilin tehnyt yritys. Tietokannassa on viidenlaisia kumppaninhakuprofiilityyppejä, joiden tunteminen auttaa haussa.

Kumppaninhakuprofiilityyppejä ovat

  • Business Offer: Tarjous – yritys tarjoaa tuotteita tai palveluita ja etsii yrityskumppaneita
  • Business Request: Pyyntö – yritys hakee tuotteita tai palveluita ja etsii yrityskumppania
  • Research and Development Request: Pyyntö – etsitään kehitys- ja tutkimuskumppania
  • Technology Offer: Tarjous – yritys tarjoaa teknologiaa
  • Technology Request: Pyyntö – yritys etsii teknologiaa.

Löytäessäsi kiinnostavan profiilin ota yhteyttä Enterprise Europe Networkin asiantuntijoihin ja mainitse viestissäsi profiilin numero. Otamme yhteyttä verkostokollegaan, jotka vuorostaan on yhteydessä profiilin tehneeseen asiakasyritykseensä. Jos asiakasyritys on kiinnostunut yhteistyöstä, välitämme sen yhteystiedot kahdenkeskistä yhteydenpitoa varten.

Tee oma hakuilmoitus

Jos sopivaa kumppaniprofiilia ei löydy tai haluat tehostaa hakuasi, voit laatia oman ilmoituksen tietokantaan. Sekä oman haun että tietokantaan tehtävän profiilin suhteen on tärkeää itse tietää mitä hakee ja minkälaiselta alueelta. Tehokkainta on yleensä hakea kumppaneita enimmillään viidestä maasta. Tämä kuitenkin riippuu omasta tuotteesta tai palvelusta, ja haettavasta kumppanista.

Hyvä hakuilmoitus on selkeä, informatiivinen ja siinä on kiinnostavat kuvat, jotka tukevat ilmoituksen tekstiä.

Hakuilmoituksessa kuvaillaan, muuan muassa, millainen yritys on kyseessä, mitä se tarjoaa tai hakee, toivottava yhteistyömuoto, millainen on ideaalinen kumppani, ja miltä maantieteelliseltä alueelta yhteistyöyritystä haetaan.

Tietokannasta on helpompi löytää alihankkijoita kuin uusia jälleenmyyntikanavia.

Hakuilmoitus tehdään yhteistyössä Enterprise Europe Networkin asiantuntijan kanssa ja se mahdollistaa sisällön pohtimisen yhdessä. Samassa yhteydessä käydään läpi, onko oma ilmoitus paras tapa yhteistyökumppanin hakuun. Ilmoitusta voi myöhemmin muokata paremmaksi, jos sille on tarvetta.

Suomeen kohdistuvia hakuja

 


Haluatko pysyä ajan tasalla ajankohtaisista uutisista?

Tilaa uutiskirjeemme täältä!