14.12.2022

Mitä tarkoittaa tuotteiden markkinavalvonta EU:ssa?

Mitä tarkoittaa tuotteiden markkinavalvonta EU:ssa?

EU:n asetuksilla ja direktiiveillä määrätään useille eri tuoteryhmille vaatimuksia koko EU:n alueella.  Tarkoituksena on suojella mm. terveyttä, turvallisuutta, ympäristöä, omaisuutta ja yleistä etua. Toisten tuotteiden vaatimukset taas ovat puhtaasti kansallisia eli yhdenmukaistetut EU-vaatimukset eivät koske niitä. Joidenkin tuotteiden, kuten esim. kemikaalien osalta sääntely perustuu pitkälti EU-sääntöihin, jota kansallinen lainsäädäntö täydentää.

Vastuu tuotteiden vaatimustenmukaisuudesta on valmistajilla, maahantuojilla ja myyjillä sekä palvelujen osalta niiden tarjoajilla.

EU:n markkinavalvonta-asetus (EU) 2019/1020 koskee suurinta osaa niistä 70:stä tuotesektoreista, joista on yhdenmukaistettua EU-sääntelyä. Markkinavalvontaa tekevät viranomaiset eri hallinnonaloilla. Jokaista tuotetta ei tarkasteta, vaan markkinavalvonta perustuu riskinarviointiin, on jälkikäteistä ja tapahtuu kansallisella tasolla.

Markkinavalvonnalla pyritään sekä tehostamaan sisämarkkinoita että osaltaan vastaamaan niihin haasteisiin, joita kolmansista maista verkkokaupan kautta tai muuten EU-alueelle päätyvät vaatimustenvastaiset tuotteet voivat aiheuttaa. Tuotteet voivat olla turvallisuusriski käyttäjälleen, ja EU-sääntelyn noudattamatta jättämisestä saattaa aiheutua kilpailuetua EU-alueen ulkopuolelle sijoittuneille toimijoille. Tuotteiden EU-alueen markkinoille saattamisen edellytyksenä on, että tuotteelle on nimetty EU-alueelle sijoittautunut talouden toimija, joka vastaa tuotteen vaatimustenmukaisuuteen liittyvistä tehtävistä. Ensisijaisesti valmistaja tai maahantuoja toimii tässä roolissa, mutta tarvittaessa valmistajan valtuuttama edustaja taikka viimesijaisesti huolintapalvelujen tarjoaja voi olla asetuksessa tarkoitettu taloudellinen toimija.

Verkossa tai muun etämyynnin kautta myytäväksi tarjottavien tuotteiden katsotaan olevan asetettu saataville EU:n markkinoilla, jos tarjous on kohdennettu loppukäyttäjille unionissa. Myyntitarjouksen katsotaan olevan kohdennettu loppukäyttäjille unionissa, jos asiaankuuluva talouden toimija suuntaa millä tahansa tavalla toimintansa jäsenvaltioon.

Lue lisää markkinavalvonta-asetuksesta TEMin sivuilta.


Maija Kärkäs

päällikkö
Helsingin seudun kauppakamari/Enterprise Europe Network


Haluatko pysyä ajan tasalla ajankohtaisista uutisista?

Tilaa uutiskirjeemme täältä!