9.6.2021

Vastaa ja vaikuta: Kysely yrityksenne tutkimus- ja kehittämistarpeista ja hankeideoista


Vastaa ja vaikuta: Kysely yritysten tutkimus- ja kehittämistarpeista ja hankeideoista

Vastaa 3AMK:n TKI-hankkeen kyselyyn (Eurooppalaisen TKI-yhteistyön kehittäminen ja vahvistaminen Uudellamaalla), jonka avulla kartoitetaan yritysten ja kaupunkien tutkimus- ja kehittämistarpeita ja ideoita Horisontti-hankevalmisteluun.

EU:n uusi Horisontti Eurooppa -rahoitusohjelma rahoittaa tutkimusta ja innovointia, mm. yritysten tuotekehitystä, innovaatioiden skaalausta ja kansainvälistä kasvua, peräti 95 miljardilla eurolla vuosina 2021-2027. Tavoitteena on edistää eurooppalaisen rahoituksen saantia Uudellemaalle. Hankkeen avulla pyritään vahvistamaan tutkimus-, kehitys- ja innovaatioyhteistyötä yritysten, korkeakoulujen ja kaupunkien sekä kansainvälisten kumppaneiden välillä.

Vastaa kyselyyn alustavistakin hankeideoista ja aihioista tai kiinnostavista teemoista! Näin yritykselläsi on mahdollisuus päästä mukaan yhteisiin Horisontti-hankkeisiin, esim. ammattikorkeakoulujen koordinoimiin projekteihin.

Vastaathan 30.6.21 mennessä. Kyselyyn vastaaminen vie korkeintaan 5-10 minuuttia. Linkki kyselyyn

Lisätietoa kyselystä ja 3AMK:n TKI-hankkeesta (Eurooppalaisen TKI-yhteistyön kehittäminen ja vahvistaminen Uudellamaalla):
Suvi Kuparinen / Metropolia Ammattikorkeakoulu
040-8236627
suvi.kuparinen@metropolia.fi

Kysely on osa 3AMK:n TKI-hanketta: Eurooppalaisen TKI-yhteistyön kehittäminen ja vahvistaminen Uudellamaalla. Hanke toteutetaan 3AMK:n toimesta, joka on pääkaupunkiseudun kolmen suurimman ammattikorkeakoulun – Haaga-Helian, Laurean ja Metropolian – strateginen liittouma. Hankkeen rahoittajana toimii Uudenmaan liitto.

Hankkeessa kehitetään monitoimijaista yhteistyötä erityisesti yritysten suuntaan ja luodaan puitteet TKI-kumppanuuksien muodostamiselle hankeaihioiden ja -valmistelujen ympärillä painottaen kansainvälistä näkökulmaa. Hankkeen tavoitteena on edistää uusmaalaisten yritysten ja organisaatioiden eurooppalaisen TKI-rahoituksen saantia ja tuottaa siten innovaatioita talouskasvua varten sekä parantaa sekä kansallisesti että kansainvälisesti verkostoitumista ja eurooppalaiseen rahoitukseen liittyvää tietoutta ja osaamista vahvistamalle EU-rahoitusinstrumenttien tuntemusta ja parempaa hyödyntämistä. Hankkeen työpaketeissa keskitytään EU-vaikuttamisen ja näkyvyyden kehittämiseen koulutuksen, alkukartoituksen, fasilitoitujen työpajojen kautta. Lisäksi tuotetaan avoin oppimisympäristö TKI-MOOC ja muodostetaan verkostoja ja tunnistetaan kumppanuuksia sekä fasilitoidaan Horisontti Eurooppa -rahoitusohjelman hankevalmistelua kyselyjen ja työpajojen avulla.  Enterprise Europe Network ja Helsingin seudun kauppakamari ovat mukana tukemassa hanketta.

Lisätietoa hankkeesta 

3AMK:n yhteinen tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta 

Lisätietoa Horisontti Eurooppa -rahoitusohjelmasta  

 

 


Haluatko pysyä ajan tasalla ajankohtaisista uutisista?

Tilaa uutiskirjeemme täältä!