4.6.2021

Vihreä ja digitaalinen siirtymä korostuvat myös Enterprise Europe Networkin seuraavalla toimintakaudella

Euroopan komissio on avannut osana Single Market Programme –ohjelmaa julkisen haun Enterprise Europe Network (EEN) –asiantuntijaverkoston seuraavalle toimintakaudelle 1.1.2022-30.6.2025. Haussa komissio hakee konsortioita, jotka tulevat jatkossa muodostamaan tulevan EEN-asiantuntijaverkoston ja jotka pystyvät vastaamaan SMP-ohjelman tavoitteisiin tehdä eurooppalaisista pk-yrityksistä kilpailukykyisempiä ja kestävämpiä tukien samalla eurooppalaista yrittäjyyttä.

Enterprise Europe Network on komission vuonna 2008 käynnistämä asiantuntemusta ja kansainvälistymispalveluita pk-yrityksille tarjoava verkosto. Verkosto tarjoaa kattavan valikoiman palveluita aina kansainvälistymiseen ja EU-asioihin liittyvästä neuvonnasta kansainvälisessä teknologiansiirrossa tukemiseen.

Hakuun vastaavan konsortion tulee tarjota pk-yrityksille seuraavia palveluita:

  • Pk-yritysten kansainvälistymisen tukeminen
  • EU:n sisämarkkinoihin liittyvät neuvonta- ja tukipalvelut
  • Pk-yritysten innovointia tukevat palvelut
  • Kansainväliseen tutkimuksen ja teknologiansiirtoon liittyvät palvelut
  • Rahoitusneuvonta
  • Resilienssiin ja kestävään kehitykseen liittyvät neuvontapalvelut

Uusina painopisteinä verkoston palvelutarjontaan nousevat EU:n strategian mukaisesti digitalisaatioon ja vihreään siirtymään liittyvät tehtävät ja neuvonta.

Haku on auki 11.8.2021 asti. Hakudokumenteissa on kuvattu tarkasti mukaan hakevien organisaatioiden ja asiantuntijoiden osaamisvaatimukset. Hakemuksen jättäminen tapahtuu sähköisesti komission Funding & Tenders –portaalin kautta, josta löytyvät myös itse hakudokumentti, tarvittavat liitteet sekä yksityiskohtaisemmat ohjeet hakemuksen jättämiselle. Hakuun liittyvät kysymykset lähetetään osoitteeseen: EISMEA-SMP-COSME-ENQUIRIES@ec.europa.eu.

Komission Enterprise Europe Network -nettisivut: https://een.ec.europa.eu/


Haluatko pysyä ajan tasalla ajankohtaisista uutisista?

Tilaa uutiskirjeemme täältä!