EU finansiering

EU:s olika finansieringsprogram erbjuder SM-företagen många olika möjligheter till att utveckla sin egen affärsverksamhet. Experterna i nätverket Enterprise Europe hjälper företagen att klarlägga vilka finansieringsprogram som är användbara i just deras verksamhet.

Förmedlingen av aktuell information som rör EU-program och –finansiering genomförs i samarbete med Enterprise Europe Networks nationella nätverk, EU-finansieringsrådgivning och  EU:s Forsknings- och innovationsprogram (EUTI).

EU-finansieringsrådgivning

Finlands nationella EU-finansieringsrådgivning erbjuder gratis allmän information och råd om EU:s finansieringsprogram och finansieringsinstrument.

Tjänsten samlar in information om EU:s bidrag, lån, garantier, aktieinvesteringar, subventioner och offentlig upphandling samt leder och ger råd. Syftet med tjänsten är att erbjuda allmän information om EU-finansiering och att främja dess nationella användning.

Rådgivningstjänsten är avsedd för finska parter som är intresserade av EU-finansiering. Finansieringen kan användas av företag, forskningsinstitut, kommuner, finansinstitut och andra parter. Tjänsten erbjuder aktuell information och projektspecifik vägledning samt organiserar evenemang som är relaterade till EU-finansiering. Business Finland ansvarar för genomförandet av tjänsten under ledning av arbets- och näringsministeriet.

Vänligen observera att detta är en finsk nationell finansiell rådgivningstjänst, och den är avsedd för parter som har verksamhet i Finland. Läs mer här.

Horisont Europa program

EU:s Forsknings- och innovationsprogram (EUTI) ger information om Horisont Europa program, handleder dem som söker till programmen och koordinerar det nationella nätverket av kontaktpersoner. Ramprogrammet är EU:s viktigaste verktyg, med vilket man styr och finansierar den europeiska forsknings- och utvecklingsverksamheten.

EFSI – EUROPEISKA FONDEN FÖR STRATEGISKA INVESTERINGAR

Europeiska fonden för strategiska investeringar EFSI tillhandahåller finansiering (inklusive finansieringsinstrument och garantiarrangemang av olika slag) för genomförandet at ekonomiskt lönsamma investeringar. Huvuddelen av finansieringen ska gälla infrastruktur och förnyande industriella investeringar, medan en fjärdedel inriktas på små och mellanstora företag i form av lån och fondplaceringar. OP Gruppen är den första EFSI-förmedlarbanken i Finland. Mer information om EFSI hittar du här.

Sökande av partner

Letar du efter en partner för att ansöka om EU-finansiering? Du kan söka efter potentiella partners på EEN Network Företagskontaktbörsen.

Aktörerna inom konsortiet i Finland hjälper företagen att söka potentiella FoU-partner genom att utnyttja nätverket Enterprise Europe.