EU finansiering

EU:s olika finansieringsprogram erbjuder SM-företagen många olika möjligheter till att utveckla sin egen affärsverksamhet. Experterna i nätverket Enterprise Europe hjälper företagen att klarlägga vilka finansieringsprogram som är användbara i just deras verksamhet.

Förmedlingen av aktuell information som rör EU-program och –finansiering genomförs i samarbete med Enterprise Europe Networks nationella nätverk, EU-finansieringsrådgivning och  EU:s Forsknings- och innovationsprogram (EUTI).

EU-finansieringsrådgivning

Finlands nationella EU-finansieringsrådgivning erbjuder gratis allmän information och råd om EU:s finansieringsprogram och finansieringsinstrument.

Tjänsten samlar in information om EU:s bidrag, lån, garantier, aktieinvesteringar, subventioner och offentlig upphandling samt leder och ger råd. Syftet med tjänsten är att erbjuda allmän information om EU-finansiering och att främja dess nationella användning.

Rådgivningstjänsten är avsedd för finska parter som är intresserade av EU-finansiering. Finansieringen kan användas av företag, forskningsinstitut, kommuner, finansinstitut och andra parter. Tjänsten erbjuder aktuell information och projektspecifik vägledning samt organiserar evenemang som är relaterade till EU-finansiering. Business Finland ansvarar för genomförandet av tjänsten under ledning av arbets- och näringsministeriet.

Vänligen observera att detta är en finsk nationell finansiell rådgivningstjänst, och den är avsedd för parter som har verksamhet i Finland. Läs mer här.

Horisont Europa program

EU:s Forsknings- och innovationsprogram (EUTI) ger information om Horisont Europa program, handleder dem som söker till programmen och koordinerar det nationella nätverket av kontaktpersoner. Ramprogrammet är EU:s viktigaste verktyg, med vilket man styr och finansierar den europeiska forsknings- och utvecklingsverksamheten.

Sökande av partner

Letar du efter en partner för att ansöka om EU-finansiering? Du kan söka efter potentiella partners på EEN Network Företagskontaktbörsen.

Aktörerna inom konsortiet i Finland hjälper företagen att söka potentiella FoU-partner genom att utnyttja nätverket Enterprise Europe.