EU finansiering

EU:s olika finansieringsprogram erbjuder SM-företagen många olika möjligheter till att utveckla sin egen affärsverksamhet. Experterna i nätverket Enterprise Europe hjälper företagen att klarlägga vilka finansieringsprogram som är användbara i just deras verksamhet.

Förmedlingen av aktuell information som rör EU-program och –finansiering genomförs i samarbete med Enterprise Europe Networks nationella nätverk och  EU:s Forsknings- och innovationsprogram (EUTI).

Horisont 2020 program

EU:s Forsknings- och innovationsprogram (EUTI) ger information om Horisont 2020 program, handleder dem som söker till programmen och koordinerar det nationella nätverket av kontaktpersoner. Ramprogrammet är EU:s viktigaste verktyg, med vilket man styr och finansierar den europeiska forsknings- och utvecklingsverksamheten.

Sökande av partner

Aktörerna inom konsortiet i Finland hjälper företagen att söka potentiella FoU-partner genom att utnyttja nätverket Enterprise Europe.