EU finansiering

EU:s olika finansieringsprogram erbjuder SM-företagen många olika möjligheter till att utveckla sin egen affärsverksamhet. Experterna i nätverket Enterprise Europe hjälper företagen att klarlägga vilka finansieringsprogram som är användbara i just deras verksamhet.

Förmedlingen av aktuell information som rör EU-program och –finansiering genomförs i samarbete med Enterprise Europe Networks nationella nätverk och  EU:s Forsknings- och innovationsprogram (EUTI).

Horisont Europa program

EU:s Forsknings- och innovationsprogram (EUTI) ger information om Horisont Europa program, handleder dem som söker till programmen och koordinerar det nationella nätverket av kontaktpersoner. Ramprogrammet är EU:s viktigaste verktyg, med vilket man styr och finansierar den europeiska forsknings- och utvecklingsverksamheten.

EFSI – EUROPEISKA FONDEN FÖR STRATEGISKA INVESTERINGAR

Europeiska fonden för strategiska investeringar EFSI tillhandahåller finansiering (inklusive finansieringsinstrument och garantiarrangemang av olika slag) för genomförandet at ekonomiskt lönsamma investeringar. Huvuddelen av finansieringen ska gälla infrastruktur och förnyande industriella investeringar, medan en fjärdedel inriktas på små och mellanstora företag i form av lån och fondplaceringar. OP Gruppen är den första EFSI-förmedlarbanken i Finland. Mer information om EFSI hittar du här.

Sökande av partner

Aktörerna inom konsortiet i Finland hjälper företagen att söka potentiella FoU-partner genom att utnyttja nätverket Enterprise Europe.