Om oss

Enterprise Europe Network startades av Europeiska kommissionen år 2008 och erbjuder små och medelstora företag expertis och internationaliseringstjänster. Nätverkets utbud av tjänster är stort, allt från rådgivning i EU-frågor till stöd för internationell tekniköverföring.

Nätverket omfattar över 50 länder, även utanför EU, däribland Norge, Japan och USA. Ungefär 600 organisationer och över 3 000 experter erbjuder tjänster genom nätverket. Nätverket är en del av kommissionens Single Market Program.

I det nationella nätverket i Finland ingår tre organisationer. Kommersiella och finansiella tjänster kring juridik och företagskontakter erbjuds av Business Finland och Helsingforsregionens handelskammare.

Tjänster kring tekniköverföring och teknologiföretagens samarbete vid internationell tekniköverföring och sökning av partnerföretag samt produktutvecklings- och forskningssamarbete erbjuds av Business Turku.

Nätverket koordineras av Business Finland. Viktiga samarbetspartner på riksnivå är närings-, trafik- och miljöcentralerna och FITEC:s medlemscentra samt aktörer som erbjuder regionala företagstjänster.

Enterprise Europe Network finansieras av Europeiska kommissionen och nätverkspartner Business Finland, Helsingforsregionens handelskammare och Business Turku.