Om oss

Enterprise Europe Network startades av Europeiska kommissionen år 2008 och erbjuder små och medelstora företag expertis och internationaliseringstjänster. Nätverkets utbud av tjänster är stort, allt från rådgivning i EU-frågor till stöd för internationell tekniköverföring.

Nätverket omfattar över 60 länder, även utanför EU, däribland Norge, Ryssland och USA. Nästan 600 organisationer och över 3 000 experter erbjuder tjänster genom nätverket. Nätverket är en del av kommissionens COSME program (Programme for the Competitiveness of Enterprises and Small and Medium-sized Enterprises ).

I det nationella nätverket i Finland ingår tre organisationer. Kommersiella och finansiella tjänster kring juridik och företagskontakter erbjuds av Business Finland och Helsingforsregionens handelskammare.

Tjänster kring tekniköverföring och teknologiföretagens samarbete vid internationell tekniköverföring och sökning av partnerföretag samt produktutvecklings- och forskningssamarbete erbjuds av Turku Science Park Oy.

Nätverket koordineras av Business Finland. Viktiga samarbetspartner på riksnivå är närings-, trafik- och miljöcentralerna och FITEC:s medlemscentra samt aktörer som erbjuder regionala företagstjänster.

Enterprise Europe Network finansieras delvis av Europeiska kommissionen. Dessutom finansieras verksamheten nationellt av Arbets- och näringsministeriet samt nätverkspartner.

Adressen till nätverket Enterprise Europe Networks webbplats är www.een.fi