Rådgivning för företagens internationalisering

Rådgivning om EU-finansiering

Vi förmedlar uppgifter om finansieringsmöjligheter och finansieringsprogram som EU erbjuder. Genom att informera om aktuella händelser försöker vi aktivera företag och andra organisationer att utnyttja de möjligheter som EU-programmen erbjuder. Läs mer om EU-finansiering här.

Allmän information om länder och marknader

Åt kunden söker vi t.ex. kontaktuppgifter för organisationer i olika länder. Vi erbjuder även grundläggande uppgifter om att starta ett företag i ett annat land.

Vi producerar landrapporter som ger en grunduppfattning om de företagsformer, skatter och den affärsverksamhetsmiljö, investeringspolitik och arbetslagstiftning som förekommer i respektive land. Dessutom ges uppgifter om hur man startar ett företag i respektive land.

Problem på den inre marknaden – en tjänst för SM-företag att ge kommentarer

Vi förmedlar information till Europeiska kommissionen om de konkreta problem som företagen möter när de verkar på den inre marknaden. Nätverket ger företagen konfidentiell handledning i konkreta situationer och rapporterar om företagens problemsituationer till kommissionen utan att de företag som har stött på problem kan identifieras.

Syftet är att förenkla och förbättra lagstiftningen om den inre marknaden. Målet är att med hjälp av responsmekanismen i kommande beslut noggrannare kunna beakta de praktiska erfarenheterna från de företag som verkar på den inre marknaden.

Juridisk rådgivning i internationella frågor

Vi erbjuder allmän juridisk rådgivning om bl.a. EU-lagstiftningens inverkan och implementering i ländernas nationella lagstiftning, avtal och tvister vid internationell handel, transportvillkor, beskattning och offentlig upphandling.

Ta kontakt: Helsingforsregionens handelskammare
Kalevagatan 12, 00100 Helsingfors
Tfn 09 228 601
e-post: een(at)helsinki.chamber.fi

Seminarier om aktuella teman och infoklinikerna

Vi ordnar årligen mellan 20 och 30 seminarier om aktuella teman och upprättar infokliniker på olika orter i samarbete med de lokala handelskamrarna, NTM-centralerna (ELY) och andra aktörer.

Hållbarhet

I våra rådgivningstjänster tar vi hänsyn till hållbarhetsperspektivet och dessutom håller vi evenemang med samma tema.