Ta kontakt

BUSINESS FINLAND
email: een(at)businessfinland.fi

Helsinki
Porkkalagatan 1, 00180 Helsinki
Hanna Riski
Tfn 040 766 7072
e-post: hanna.riski(at)businessfinland.fi

Kirsi Armanto
Tfn 050 396 2846
e-post: kirsi.armanto(at)businessfinland.fi

Markku Pekonen
Tfn 044 373 3668
e-post: markku.pekonen(at)businessfinland.fi

Tammerfors
Kalevantie 2, 33100 Tammerfors
Hannele Halmetoja
Tfn 050 380 4814
e-post: hannele.halmetoja(at)businessfinland.fi

Maarit Vuorio
Tfn 040 584 5497
e-post: maarit.vuorio(at)businessfinland.fi

Uleåborg
Veteraanikatu 1, 90101 Uleåborg
Elina Satta
Tfn 050 411 2387
e-post: elina.satta(at)businessfinland.fi

 

Nätverket i Finland koordineras av Business Finland.

HELSINGFORSREGIONENS HANDELSKAMMARE
Kalevagatan 12
00100 Helsingfors
Tfn 09 228 601, e-post: een(at)helsinki.chamber.fi

Maija Kärkäs
Tfn (09) 2286 0301
e-post: maija.karkas(at)chamber.fi

Johanna Marin-Hyppönen
Tfn (09) 2286 0306
e-post: johanna.marin-hypponen(at)chamber.fi

Johanna Niemistö
Tfn (09) 2286 0238
e-post: johanna.niemisto(at)chamber.fi

Mika Lahtinen
Tfn (09) 2286 0316
e-post: mika.lahtinen(at)chamber.fi

TURKU SCIENCE PARK OY
Joukahaisenkatu 3-5 A
20520 Åbo
Tfn 040 719 2335, e-post: een(at)turkubusinessregion.com

Olli Mankonen
Tfn +358 400 921 937
e-post: olli.mankonen(at)turkubusinessregion.com

Johanna Puhtila
Tfn +358 400 247 023
e-post: johanna.puhtila(at)turkubusinessregion.com

Megumi Hayashi
Tfn +358 40 823 8117
e-post: megumi.hayashi(at)turkubusinessregion.com

Mari Kivinen, (Mikkeli)
Tfn +358 500 449286
e-post: mari.kivinen(at)turkubusinessregion.com

Satu Alapiha,(Seinäjoki)
Tfn +358 50 383 0355
e-post: satu.alapiha(at)turkubusinessregion.com