European IP Helpdesk

hjälper avgiftsfritt i IP-ärenden.

TJÄNSTEN ÄR AVSEDD FÖR

små och medelstora företag som redan bedriver affärsverksamhet i EU eller som internationaliseras på annat sätt. Tjänsten är också avsedd för instanser som söker eller redan får EU-finansiering.

EUROPEAN IP HELPDESK TILLHANDAHÅLLER

praktiska guider som tar upp olika ämnen i företagens perspektiv, ett nyhetsbrev, webbseminarier och annan utbildning samt allmän rådgivning i konkreta frågor genom Helpline-tjänsten. Helpline är engelskspråkig och förutsätter registrering

European IP HelpDesk

Rådgivning finns också att få hos Finlands Enterprise Europe Network. Kontaktpersonen i European IP Helpdesk kan förmedla frågan till Helpline på företagets vägnar.

Kontaktperson: Maija Kärkäs, Helsingforsregionens handelskammare, 09 2286 0301, maija.karkas(at)chamber.fi

Tjänsten finansieras ur programmet Horisont 2020 och är avgiftsfri för användarna.

EU finansierar dessutom rådgivningstjänster som fungerar utanför området. Samlad information om dem finns på adressen www.ipr-hub.eu. IP Helpdesk i Kina, Sydostasien och Latinamerika hjälper europeiska små och medelstora företag på de aktuella marknaderna. Företagen erbjuds avgiftsfritt information, guider, undersökningar och allmän rådgivning i konkreta fall.